Донесена Одлука о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи

Савјет министара Босне и Херцеговине је, на приједлог Агенције за безбједност хране БиХ, у сарадњи са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ донио Одлуку о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи. Овом Одлуком прописују се правила о повећаном нивоу службених контрола при увозу кукуруза за исхрану људи које се спроводе на улазним мјестима, због постојања ризика од контаминираности афлатоксинима, те прописују обавезе субјеката у пословању са храном.

Циљ Одлуке је пооштравање службених контрола,те онемогућавање увозницима да кукуруз који је намијењен исхрани животиња пријављују приликом увоза као кукуруз за исхрану људи.

Правилник о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње, те прописа о здрављу и добробити животиња („Службени гласник БиХ“, број 5/13) предвиђа да Босна и Херцеговина ради организације пооштреног нивоа контрола треба од субјеката у пословању са храном који су одговорни за пошиљке, захтијевати да о пристизању и природи таквих пошиљки унапријед обавјештавају. Како би се осигурао једнообразан приступ, донесен је модел обрасца Заједничког улазног документа (ЗУД) ради увоза хране обухваћене овом Одлуком. ЗУД је доступан царинским органима приликом пријављивања пошиљака за пуштање у слободни промет.

Такођер, ради осигуравања одређене разине једнообразности, узимајући у обзир пооштрену разину службених контрола, овом Одлуком је предвиђено да те контроле обухваћају преглед документације, идентификацијски и физички преглед, односно лабораторијске анализе, пошиљки, примјењујући јасно дефиниран програм сљедивости.