EFSA

ЕВРОПСКИ АУТОРИТЕТ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ХРАНЕ (EFSA)

Европска агенција за безбједност хране (EFSA) пружа неовисне научне савјете о ризицима повезанима с храном, односно о постојећим и новим ризицима повезанима с храном. Ти се савјети узимају у обзир приликом доношења европских прописа, правила и политика, чиме се помаже у заштити потрошача од ризика у прехрамбеном ланцу.

У надлежности Европског ауторитета за безбједност хране спадају:

 • безбједност хране и хране за животиње,
 • прехрана,
 • здравље и добробит животиња,
 • заштита биљака,
 • здравље биљака.

Активности EFSA укључују:

 • прикупљање научних података и стручних знања,
 • пружање независних, најновијих научних савјета о питањима безбједности хране,
 • информисање јавности о њеном научном раду,
 • сарадњу с државама чланицама ЕУ-а, међународним тијелима и осталим одговорним тијелима,
 • јачање повјерења у систем безбједности хране ЕУ пружањем поузданих савјета.

Структура EFSA

EFSA-ом управља управљачки одбор који се састоји од 15 чланова. Чланови одбора дјелују у јавном интересу. Не заступају владе, организације или индустријски сектор.

Одбор одређује прорачун EFSA-е и одобрава њезин годишњи програм рада.

Извршни директор EFSA-е надлежан је за оперативна питања и питања повезана с особљем. EFSA израђује годишње и вишегодишње програме рада заједно с Европском комисијом, Европским парламентом и државама чланицама ЕУ-а. Научни форум савјетује извршног директора. Посебно га савјетује у вези са израдом приједлога програма рада. Форум је састављен од представника националних тијела надлежних за процјену ризика у државама чланицама ЕУ-а. Његови чланови су и посматрачи из Норвешке, Исланда, Швицарске и Европске комисије.

Научни рад EFSA-е води научни одбор и његових 10 комисија, чији су чланови истакнути научници. Ако је потребно додатно стручно знање, комисија може основати радну групу. Групе се састоје од научника из EFSA-е и вањских стручњака. Осим тога, EFSA уско сарађује с другим агенцијама ЕУ-а које дјелују у подручју здравља и безбједности људи, животиња и околиша:

 • Европском агенцијом за лијекове (EMA)
 • Европском агенцијом за хемикалије (ECHA)
 • Европским центром за спречавање и контролу болести (ECDC)
 • Европском агенцијом за околиш (EEA)

Принцип рада EFSA

EFSA прима захтјеве који се већином односе на доставу научних савјета или мишљења, који су упућени углавном од стране Европске комисије, али и из Европског парламента или држава чланица. У Захтјеву се наводи оно што се тражи од EFSA: (питање, пројектни задатак, временски оквир и тако даље).

По пријему захтјева, EFSA разматра његов садржај са Европском комисијом и бави се са свим питањима која треба појаснити, између осталог посебно поштивања временског рока. Након тога, EFSA и Европска Комисија се договоре о мандату, што такођер укључује коначни пројектни задатак и међусобно договорени рок.

За апликације које су везане за тржиште, EFSA врши валидацију, односно провјеру потпуности захтјева и може затражити више научних информација од подносиоца пријаве.

Након тога захтјев се упућује на даље поступање неком од научних панела EFSA-или научном одбору те се објављује у Регистру питања.

Након тога EFSA обично формира радну групу за процјену ризика која је обично састављена од чланова вијећа и додатних научника из специјалистичких подручја, оцјењује доступне научне информације што може укључивати податке са којима располажу државе чланице, или истраживачки институти или компаније.

Када се ради о захтјевима достављеним од стране компанија, у том случају EFSA има могућност да од подносиоца захтјева тражи више детаљнијих информација. Тада радна група развија драфт који након тога упућује Комисији за дискусију.

Често се може вршити и јавна публикација документа у циљу пружања коментара на исти, како би се достављени коментари могли узети у разматрање и евентуално уврстити у ревидирани документ. Након тога консензусом се врши усвајање процјене на пленарној сједници релевантних панела. Уколико документ не буде усвојен од стране панела, у том случају исти се враћа радној групи на дораду и припрему новог нацрта за усвајање на сљедећој сједници панела.

Након тога излазни документ је обично научно мишљење, изјава или водич или нека друга врста EFSA документа која се након свих наведених процедура објављује у EFSA Journalu.

У наставку је дат преглед EFSA Научне мреже са линковима на исте:

EFSA Научне мреже Link 
Научна мрежа за процјену ризика на здравље и добробит животиња http://www.efsa.europa.eu/en/animal-health-and-welfare/networks
Научна мрежа за микробиолошку процјену ризика http://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards/networks
Научна мрежа за BSE/TSE (говеђа спонгиформна енцефалопатија/кравље лудило) http://www.efsa.europa.eu/en/biological-hazards/networks
Научна мрежа за прикупљање података о зоонозама http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Научна мрежа о прикупљању хемијских података http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Научна мрежа за прехрамбене навике и податке о изложености http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Научна мрежа за измјене хитних мјера http://www.efsa.europa.eu/en/cross-cutting-issues/networks

Научна мрежа за процјену ризика везано за ГМО (храна и храна за животиње)

Научна мрежа за процјену ризика везано за ГМО (околиш)

http://www.efsa.europa.eu/en/gmo/networks
Научна мрежа за процјену ризика на здравље биљака http://www.efsa.europa.eu/en/plant-health/networks
Научна мрежа за процјену ризика везано за нанотехнологију у храни и храни за животиње http://www.efsa.europa.eu/en/cross-cutting-issues/networks
Научна мрежа за састојке у храни и паковања http://www.efsa.europa.eu/en/food-ingredients-and-packaging/networks
Научна мрежа о остацима (резидуама) ветеринарских лијекова http://www.efsa.europa.eu/en/data/networks
Научна мрежа Управног одбора за пестициде http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/networks
Научна мрежа за праћење/мониторинг пестицида http://www.efsa.europa.eu/en/pesticides/networks