ЕFSА ажурирала токсиколошки профил глифосата

Европски ауторитет за безбједност хране (ЕFSА) и државе чланице ЕУ завршили су поновну процјену глифосата, хемијског споја који се користи у великом броју пестицида. У извјештају се закључује како није вјероватно да је глифосат канцероген за људе и предложене су нове безбједносне мјере које ће построжити контролу остатака глифосата у храни. Европска комисија ће користити ове закључке приликом одлучивања о задржавању глифосата на списку активних твари одобрених у ЕУ, а такође ће их користити и земље чланице ЕУ код поновне процјене сигурности пестицида који садрже глифосат, а који се користе на њиховом територију.

Стручна група за рецензију, састављена од ЕFSА-иних научника и представника институција надлежних за процјену ризика у државама чланицама ЕУ, поставила је акутну референтну дозу (ARfD) за глифосат од 0,5 mg/kg тјелесне тежине.

„Увођењем акутне референтне дозе додатно смо построжили начин процјене потенцијалних ризика од глифосата у будућности. Што се тиче канцерогености, није вјероватно да је ова твар канцерогена,” изјавио је Јосе Таразона, шеф ЕFSА-иног Одјела за пестициде.

ЕFSА ће користити нове токсиколошке вриједности током преиспитивања максималних нивоа резидуа глифосата у храни, које ће се спроводити у сарадњи са државама чланицама ЕУ у 2016. години.

Глифосат је активна хемијска твар која се користи у великом броју пестицида и његова употреба у ЕУ подлијеже строгим прописима. ЕFSА-ина рецензија спроведена је у склопу правног процеса потребног за обнову одобрења за употребу глифосата у ЕУ.

Додатне информације можете пронаћи на http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112.