ЕFSА и ЕМА: Смањити употребу антибиотика у лијечењу животиња

Европска агенција за безбједност хране (Еuropean Food Safety Agency, EFSA) и Европска агенција за лијекове (European Medicines Agency, ЕМА) разматрале су мјере које се спроводе у Европској унији са циљем смањења употребе антибиотика у лијечењу животиња.

Закључили су да је неопходно да сe употребa антибиотика сведе на најмању могућу мјеру која је неопходна за лијечење заразних обољења животиња. Осим у изузетним случајевима, у превенцији заразних обољења потребно је дати предност алтернативним мјерама, а кључни антибиотици који се користе и у хуманој медицини требали би се при лијечењу животиња користити само уколико не постоје друга рјешења.

Као алтернатива антибиотицима, којом се може унаприједити здравље животиња и смањити употреба антибиотика, могу послужити вакцине, пробиотици, пребиотици, бактериофаги и органске киселине.

Антимикробна резистенција је један од највећих проблема јавног здравства на глобалном нивоу, чијем ширењу доприноси и употреба антибиотика у лијечењу животиња, те је стога од кључног значаја ограничење употребе антибиотика на најмању неопходну мјеру.

Заједничко научно мишљење ЕFSА-е и ЕМА-е о мјерама за смањење употребе антимикробних агенса у сточарству на подручју ЕУ и утицају на безбједност хране доступно је на сљедећем линку:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4666/full