EFSA-и презентован напредак у реализацији EU MENU пројекта

Састанак на којем је разматран напредак у реализацији пројекта истраживања прехрамбених навика становништва сходно EU MENU методологији одржан је 23. јануара 2018. године у сједишту Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Agency, EFSA) u Parmi. У име Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, једног од корисника пројекта „Подршка националним истраживањима прехрамбених навика сходно EU MENU методологији“, о напретку у реализацији пројекта и главним активностима представнике EFSA-e информисали су мр.сци Драган Брењо, замјеник директора и проф.др. Катица Арар, координатор пројекта.

Истраживање прехрамбених навика сходно EU MENU методологији које се финансира средствима EFSA-е спроводи се у 15 земаља чланица ЕУ и четири земље у претприступном процесу, међу којима је Босна и Херцеговина.

EU Menu EFSA 2

Подаци о прехрамбеним навикама становништва и конзумацији хране су веома значајни за процјену изложености потрошача ризицима поријеклом из хране. Омогућавају прецизнију процјену изложености и помажу управитељима ризика при доношењу одлука о безбједности хране.

Истраживање прехрамбених навика становништва БиХ бит ће спроведено на индивидуалном нивоу методом 24-сатног присјећања (24-hour recall) те поновном посјетом или телефонским контактом (CATI – Computer Assisted Telephone Interview) зависно од договора са испитаником. Обухватит ће укупно 1188 становника БиХ (758 становника Федерације БиХ, 400 становника РС и 30 становника Брчко Дистрикта БиХ) у двије групе – адолесценти и одрасли. У сврху истраживања бит ће кориштен специјализовани софтвер (Diet Assess & Plan software, DAP), развијен у складу са смјерницама EFSA-е, који омогућава свеобухватну евалуацију исхране и планирање засновано на процјени уноса хране.