EFSA објавила Извјештај о ризицима поријеклом из хране неживотињског поријекла

Научни одбор за биолошке опасности Европског ауторитета за безбједност хране (BIOHAZ) је објавио прву научну процјену ризика од патогена који могу контаминирати храну неживотињског поријекла. У научном мишљењу приказан је укупан број случајева обољења људи у епидемијама изазваним храном у периоду од 2007. до 2011. године са удјелима пријављених случајева обољења људи у земљама Европске уније узрокованих храном неживотињског и животињског поријекла.