EFSA: Позив за упућене националне експерте (Seconded National Experts Call)

Од самог почетка претприступног програма представницима надлежних институција за безбједност хране из Босне и Херцеговине омогућено је учешће на састанцима различитих научних радних група Европске агенције за безбједност хране (EFSA), а руководство Агенције за безбједност хране БиХ, откако је именована као званична контакт тачка, учествује на редовним састанцима Савјетодавног форума EFSA-е у својству посматрача.

Агенција за безбједност хране БиХ именована је контакт тачком EFSA-e за БиХ са основном задаћом јачања научне сарадње, институционалног повезивања и размјене научних података. EFSA земљама корисницама претприступног програма пружа могућност развијања сарадње, а једна од тих могућности односи се на упућене националне експерте (Sеcondеd National Expеrts).

Ови експерти имају двоструку улогу: својом стручношћу доприносе EFSA-i, а надлежним органима своје матичне државе касније ће моћи да понудe знање стечено током периода упућивања, те ће на тај начин да подстичу међусобну размјену и јачање сарадње између EFSA-е и њезиних партнера.

Позив за упућене националне експерте (Sеcondеd National Expеrts Call) доступан је на сљедећем  линку:

http://carееrs.еfsa.еuropa.еu/Sеcondmеnt/via/S%C3%A9rgio-42L81L/jobs/еfsa-sеcondеd-national-еxpеrts-call-37