ЕFSА: Салмонелоза у више земаља ЕУ

Седам земаља је, у периоду од 1. маја – 12. октобра 2016. године, пријавило обољења људи (112 потврђених случајева и 148 вјероватних) чији је узрочник Salmonella Enteritidis. То су Белгија, Данска, Луксембург, Холандија, Норвешка, Шведска и УК. Накнадно је Хрватска пријавила низ случајева, укључујући један са смртним исходом, који су вјероватно повезани са наведеним случајевима обољења.

Методом секвенцирања цијелог генома, испитивањем хране и околиша, те идентификацијом извора заразе установљена је повезница између центра за паковање јаја у Пољској и наведених обољења. Налази упућују на јаја као највјероватнији узрок инфекције.

Надлежни органи Пољске и земаља чланица ЕУ у које су испоручена сумњива јаја зауставили су њихову дистрибуцију.

Како би се спријечили нови случајеви обољења и хитно идентификовали нови потенцијални случајеви, Европски центар за спречавање и контролу болести (ЕCDC) и Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА) препоручили су земљама чланицама интензиван мониторинг.

Захваћене земље би требале дA наставити размјену информацијa о епидемиолошким, микробиолошким и околишним испитивањима, укључујући објављивање релевантних информација посредством Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (RАSFF), те Система раног упозорења и одговора (ЕWRS) који представља службени канал обавјештавања о прекограничним пријетњама.

Пратећи обим и озбиљност овога догађаја, нови забиљежени случајеви, такође, се морају пријављивати у Епидемиолошки информацијски систем за надзор болести које се преносе храном и водом (Еpidemic Intelligence Information System for food- and waterborne diseases, EPIS-FWD).

Технички извјештај ЕFSА-е и ЕCDC-а доступан је на сљедећем линку.