EFSA: Завршена реевалуација боја

Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА) извршила је реевалуацију свих боја које су до 2009. године одобрене за употребу у храни на подручју Европске уније. На крају реевалуације, експерти ЕFSА-е закључили су да доступни подаци о титанијум диоксиду (Е171) у храни не указују на повезаност са здрављем потрошача. Међутим, препоручили су да се спроведу нова испитивања како би се отклонили недостаци у подацима о могућем ефекту Е171 на репродуктивни систем, што би омогућило одређивање прихватљивог дневног уноса за ову боју (Acceptable Daily Intake, ADI).

Кроз претходних седам година, Панел о адитивима и супстанцама које се додају храни (ANS) преиспитао је безбједност 41 боје имајући у виду све доступне научне студије и податке. Гдје је било могуће, Панел је одредио или измијенио ADI за одређене супстанце.

„Завршетак реевалуације прехрамбених боја је важна прекретница за ЕFSА, али наш посао са тим не завршава. Још увијек постоји значајан број других прехрамбених адитива за које је потребно извршити реевалуацију до краја 2020. године. Ми смо, наравно, спремни да одговоримо на све додатне захтјеве Европске комисије за преиспитивање боја и других адитива уколико буду доступна нова научна сазнања“, изјавио је поводом завршетка реевалуације боја у храни Руд Wутерсен, потпредсједник ANS Панела.

Опширније информације можете пронаћи ОВДЈЕ.