ЕК: Усвојена нова правила за означавање поријекла примарних састојака у храни

Европска комисија усвојила је 28. маја 2018. године нова правила за означавање поријекла примарних састојака у храни која су подржана гласовима представника држава чланица ЕУ. Нова Уредба обезбједит ће висок ниво транспарентности те омогућити потрошачима јасне информације о поријеклу хране на тржишту ЕУ. С обзиром на различите методе прераде хране, субјектима у пословању са храном омогућен је одређен ниво флексибилности. Уредба ће се примјењивати од 1. априла 2020. године.

Више информација о легислативи ЕУ о пружању информација потрошачима о храни доступно је на сљедећем линку:

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en

У складу са дефиницијом из Правилника о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13) примарни састојак је састојак или састојци хране који чине више од 50% те хране или који потрошач обично повезује   са   називом   хране   и   за   коју   је   најчешће потребна количинска ознака.

Правилник о пружању информација потрошачима о храни који се примјењује на субјекте у пословању са храном у Босни и Херцеговини у свим фазама прехрамбеног ланца, када њихово дјеловање   укључује   обезбјеђење   информација   о   храни   потрошачима доступан је овдје..