Експертска мисија на тему: „Контролни планови и службене контроле у области генетички модификованих организама“

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, кориштењем инструмента ТАИЕX, у Сарајеву је 20. јануара 2015. године почела експертска мисија на тему „Контролни планови и службене контроле у области генетички модификованих организама“. Сврха наведене мисије је увид у теоријске и практичне поступке службених контрола хране и хране за животиње на евентуално присуство генетички модификованих организама, укључујући развој контролних планова и узорковање.

Мисија, такође, има за циљ и унапрјеђење знања у области службених контрола генетички модификованих организама са нагласком на планирање и имплементацију контролних планова, технике узорковања и интерпретацију резултата испитивања, те пружање информација надлежним органима у Босни и Херцеговини за спровођење Закона о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09).

На данашњем састанку учествовали су представници Агенције и надлежних инспекцијских органа Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, односно Канцеларије за ветеринарство БиХ, Федералне управе за инспекцијске послове Ф БиХ, Републичке управе за инспекцијске послове РС и Инспектората БД БиХ.

У склопу експертске мисије, дана 21.01.2014. године планиран је стручни обилазак субјекта у пословању са храном током којег ће бити приказани практични примјери узорковања хране у сврху службене контроле, као и интерни поступци контроле хране на евентуално присуство ГМО од стране субјекта у пословању са храном, док ће у четвртак, 22.12. 2015. године бити одржана радионица намијењена представницима надлежних органа БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, надлежних инспекцијских органа, испитних лабораторија овлаштених за анализе присуства ГМО у храни и храни за животиње, те других заинтересираних страна.