Експертска мисија на тему прикупљања података и извјештавања о зоонозама, узрочницима зооноза, антимикробној резистенцији и епидемијама узрокованим храном

У склопу EFSA Претприступног програма 2015-2017, који финансира Европска комисија, у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у Мостару је 13. и 14. марта 2017. године, одржана експертска мисија на тему прикупљања података и извјештавања о зоонозама, узрочницима зооноза, антимикробној резистенцији и епидемијама узрокованим храном, коју је водила Анца Стоицесцу (EFSA). Циљ експертске мисије био је подршка надлежним институцијама у Босни и Херцеговини у процесу прикупљања података и извјештавања EFSA-е у складу са Директивом 2003/99/ЕЦ о мониторингу зооноза и узрочника зооноза, која је у легислативу Босне и Херцеговине преузета кроз Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза („Службени гласник БиХ“, бр. 46/10 и 90/13).

У склопу експертске мисије, на којој су активно учествовали именовани представници Агенције, Канцеларије за ветеринарство БиХ, Института за јавно здравство РС, Федералног завода за јавно здравство и Одјељења за јавно здравство Брчко дистрикта БиХ, у базе података EFSA-е (DWH, Data Warehouse) унесени су подаци о броју и здравственом статусу животиња, епидемијама узрокованим храном и преваленци.

em2

Експертској мисији претходио је тренинг који је EFSA организовала у октобру 2016. године на којем су претприступне земље упознате са захтјевима за прикупљање података, алатима и систему за извјештавање о зоонозама, узрочницима зооноза, броју и здравственом статусу животиња, антимикробној резистенцији и епидемијама узрокованим храном. Након тога је, у фебруару 2017. године, експерт из Хрватске агенције за храну посјетио Босну и Херцеговину, те том приликом подијелио сa представницима надлежних институција искуства Републике Хрватске о процесу прикупљања података и извјештавања EFSA-е у складу са Директивом 2003/99/ЕЦ о мониторингу зооноза и узрочника зооноза и успостављања националног система за прикупљање података.