Експертска мисија о прикупљању података о зоонозама, узрочницима зооноза, антимикробној резистенцији и епидемијама узрокованим храном

У оквиру ЕFSА Предприступног програма 2015-2017, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз подршку Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) организовала експертску мисију о прикупљању података и извјештавању о зоонозама, узрочницима зооноза, антимикробној резистенцији и епидемијама узрокованим храном, која је одржана 14. и 15. фебруара 2017. године у Мостару.

Циљ експертске мисије био је пружање помоћи Босни и Херцеговини за успостављање система прикупљања података и извјештавања ЕFSА-е у складу са Директивом 2003/99/ЕЦ о мониторингу зооноза и узрочника зооноза, која је у легислативу Босне и Херцеговине преузета кроз Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза („Службени гласник БиХ“, бр. 46/10 и 90/13).

На експертској мисији, коју је водио Дражен Кнежевић, члан Научне мреже за праћење података о зоонозама ЕFSА-е, учествовали су представници Агенције за безбједност хране БиХ, Канцеларије за ветеринарство БиХ, Завода за јавно здравство Федерације БиХ, Института за јавно здравство Републике Српске и Одјељења за здравство и остале услуге Брчко дистрикта БиХ.

Прикупљање прецизних и поузданих података је један од предуслова за ефикасну процјену и управљање ризиком. Хармонизован приступ прикупљању релевантних података пружа могућност њихове успоредбе и размјене међу надлежним институцијама у Босни и Херцеговини, као и са институцијама земаља у регији и ЕУ.