Експертска мисија о регистрацији ознака оригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа хране

У периоду од 5.-8. децембра 2016. године одржана је експертска мисија о регистрацији ознака оригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа хране, коју је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала уз подршку Европске комисије кориштењем Инструмента техничке помоћи и размјене информација (ТАIЕX). У сарадњи са надлежним институцијама ентитета и Брчко дистрикта БиХ и уз подршку експерта ЕУ анализиране су процедуре регистрације ознакао ригиналности, географског поријекла и традиционалног угледа хране у складу са Уредбом (ЕУ) 1151/2012.

У оквиру експертске мисије у Ливну је одржана једнодневна радионица на којој су учествовали представници надлежних институција у Босни и Херцеговини, чланови Комисије за регистрацију ознака оригиналности и ознака географског поријекла прехрамбених производа у Босни и Херцеговини, представници овлаштених цертификацијских тијела и удружења произвођача и/или прерађивача одређених прехрамбених производа.

 

go2

 

На међународном тржишту влада велика конкуренција у пласману прехрамбених производа у којој све већу предност имају препознатљиви производи, који су незаобилазан дио културе и традиције неког краја. Регистрација ознака оригиналности и географског поријекла традиционалних прехрамбених производа чије посебне карактеристике произлазе из вриједности њихових састојака, начина производње и прераде, те поднебља из којег долазе, један је од најбољих начина за унапрјеђење квалитета и конкурентности домаће производње, као и заштиту прехрамбених производа од злоупотребе.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз подршку Савјет министара Босне и Херцеговине и у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, успоставила правни основ и процедуре за регистрацију ознака како би се прехрамбени производи који задовољавају прописане критерије могли регистровати и са препознатљивим ознакама пласирати на тржиште.

Кроз процес регистрације ознака могу се заштитити прехрамбени производи намијењени људској исхрани, осим производа винског сектора (изузимајући винскo сирће) и јаких алкохолних пића који су уређени посебним прописима.