Експертска мисија о службеним контролама ГМО у храни и храни за животиње

У циљу јачања капацитета надлежних органа у Босни и Херцеговини за службене контроле генетички модификованих организама, у Бања Луци је у периоду од 12.-14. децембра 2016. године одржана експертска мисија о службеним контролама ГМО у храни и храни за животиње, коју је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине организовала користећи Инструмент техничке помоћи и размјене информација Европске комисије (ТАIЕX).

Мисијом, коју су водили представници Управе за безбједност хране, ветеринарство и здравље биља Републике Словеније, обухваћени су планирање, узорковање, анализе и детекција, надзор, презентација резултата испитивања, процјена и управљање ризиком.

Такође је разматрана легислатива Босне и Херцеговине и ЕУ, којим је регулисана област ГМО у храни и храни за животиње са посебним акцентом на план службених контрола сходно принципима за припрему вишегодишњих националних планова контроле који су дефинисани чл. 34.-36. Правилника о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња („Службени гласник БиХ“, број 5/13).

Експерти су, у оквиру мисије, заједно са представницима надлежних органа БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, посјетили гранични прелаз Градишка, гдје су представљени услови за узорковање хране (мјесто, опрема, амбалажа за узорак), те је демонстриран поступак узорковања.