Експертска мисија „Процјена ризика у области безбједности хране“

У периоду од 18.- 22. јула 2016. године у Мостару је одржана експертска мисија на тему “Процјена ризика у области безбједности хране“, коју су користећи Инструмент техничке помоћи и размјене информација (ТАIЕX) организовали Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине и Генерална дирекција за проширење Европске комисије.

Службеници Агенције су са представницима Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) и Грчке агенције за безбједност хране (ЕFЕТ) размотрили тренутно стање у области процјене ризика поријеклом из хране у Босни и Херцеговини, те могућности за унапрјеђење система безбједности хране. Методологија процјене ризика, прикупљање и анализа података, те комуникација ризика биле су у фокусу експертске мисије.

Да би се постигао главни циљ, односно висок ниво заштите живота и здравља људи, мјере које се примјењују сходно прописима о храни заснивају се на процјени ризика, осим када то није примјерено околностима или нарави саме мјере. Процјена ризика заснива се на доступним научним доказима и врши се на независан, објективан и транспарентан начин.

Вијест о експертској мисији објављена је и на званичној веб страници EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160725