Експертска ТАIEX мисија на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, у сарадњи са инструментом Европске комисије за техничку подршку и размјену информација (Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX), организовала одржавање Експертске мисије на тему „Службене контроле воде за пиће и природних минералних вода“, од 17.-19.05.2016. године у Мостару.

Организација одржавања мисије је имала за циљ јачање капацитета надлежних органа у обављању инспекцијских контрола воде за пиће и природних минералних вода, те увид у теоријске и практичне поступке и примјере за службене контроле и програме мониторинга воде за пиће и природних минералних вода.

Експертској мисији су присуствовали представници надлежних институција БиХ, ентитета и Брчко дистрика БиХ.

Током мисије је извршен обилазак водовода „Мостар“, изворишта Радобоље, приликом које је руководиоц Пословне Јединице 1 упознао присутне са комплетним системом водоснабдијевања, узимања узорака за анализу, мониторингом и менаџментом безбједности воде за пиће, као и функционисањем цијеле мреже водоснабдијевања Града Мостара.