EU RASFF: Дијелови миша у конзервама граха из Италије

EU RASFF: Дијелови миша у конзервама граха из Италије

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF) обавијештена да су на тржиште Босне и Херцеговине испоручен производ конзервирани грах у којим је утврђено присуство дијелови миша.

Подаци о производу:

Назив производа: Смеђи грах, стерилизирани/Brown beans, sterilized

Категорија производа: Воће и поврће

Спорни лотови: Лот Л М261 / ЛОТ Л Ф361 (свих рокова употребе)

Произвођач/извозник: FIAMMA VESUVIANA S.R.L., Via Pentelete 77, 80044 Ottaviano, Italy

Произведено за:FRANZESE SPA, Circumvallazione 75, 80036 Palma Campania (NA), Italy

                                      – Конзум плус д.о.о., Маријана Чавића 1а, 10000 Загреб, Хрватска

Увозник/дистрибутер у БиХ: Бакалар Комерц д.о.о., Струге бб, Чапљина

Мјере на снази у ЕУ: обавјештавање примаоца робе, повлачење/опозив

Наведени производ није у складу са одредбама Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04)

Све расположиве информације о производу, шодно важећим прописима, достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено предузимање мјера и повратно обавјештавање Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Обавијест се односи искључиво на производ са наведеним подацима!