EU RASFF: Охратоксин А у раженом брашну поријеклом из Литваније

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF) обавијештена да је на тржиште Босне и Херцеговине испоручено ражено брашно у којем је утврђено прекорачење максимално дозвољене количине охратоксина А.

Подаци о производу:

Назив производа: Whole wheat rye flour (organic)/Интегрално ражено брашно (органско)

Категорија производа: Житарице и пекарски производи

Произвођач/извозник: ORGANICAGRO UAB, Subaciaus str. 23/2, LT-01300 Vilnius, Lithuania

Лот: LТ240014; LT240413

Паковање: 25 кг

Увозник/дистрибутер у БиХ: FAN-Commerce д.о.о. Високо, Бранилаца Босне 49, 71300 Високо

Утицај: На људско здравље

Опасност: присуство микотоксина

Наведени производ није у складу са одредбама Правилника о максимално дозвољеним количинама за одређене контаминанте у храни (“Службени гласник БиХ”, бр.: 68/14, 79/16 и 84/18).

Све расположиве информације о производу, сходно важећим прописима, достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено предузимање мјера и повратно обавјештавање Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Обавијест се односи искључиво на производ са наведеним подацима!