EU RASFF обавијест „Хлорпирифос у басмати рижи поријеклом из Индије“

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF), обавијештена је да је у Босну и Херцеговину испоручен производ у којем је утврђена недозвољена количина резидуа пестицида.

Подаци о производу:

Назив производа:Басмати рижа; 1121 Basmati Wunderreis vom Himalaya; 7080 Scheherazade Red

Назив бренда: Atry

Земља поријекла: Индија

Увозник у БиХ: Инвестор д.о.о. (8323), Доња Биоча бб, 71380 Илијаш

Лот: 07-05-18/21-03-18

Рок употребе: 20.12.2019.

Утврђена опасност: висок ниво резидуа пестицида

Ризик: озбиљан

Утицај: на људско здравље

 

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је процјеном ризика утврдила да, у случају акутне изложености уносу резидуа хлорпирифоса у утврђеним концентрацијама, наведени производ представља висок ризик по здравље дјеце.

У циљу заштите здравља, потрошачима који су купили наведени производ препоручујемо да исти не конзумирају.

Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражено да спроведу мјере контроле, утврде сљедивост производа и доставе Агенцији повратну информацију о предузетим мјерама и резултатима контроле.

Детаљније информације бит ће познате након пријема повратне информације од надлежних инспекцијских органа.