EU RASFF обавијест по предмету „Комади метала у оригану (мажурану) поријеклом из Холандије“ – резултати инспекцијског надзора

На основу EU RASFF обавијести достављене посредством Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Кантонална управа за инспекцијске послове Зеничко-добојског кантона спровела је инспекцијски надзор у подузећу Делтатраде д.о.о. Зеница. Том приликом потврђено је да је Делтатраде д.о.о. Зеница увезао производ под називом „Насјецкани оригано (мажуран)“, лот: 29/4315, добављач: P. Visser&Zoon BV (NL), Einsteinstraat 30 G, Purmerend 1446 VG, Holandija у којем је утврђено присуство комада метала.

Према информацији достављеној Агенцији, увозник је обавијестио два идентификована купца наведеног производа да изврше поврат како би исти био уништен под надзором инспектора.

Подсјећамо, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је 22. марта 2017. године, посредством EU RASFF-a, обавијештена да је производ са горе наведеним бројем лота за који је утврђено да садржи комаде метала, поред осталих земаља, испоручен и на тржиште Босне и Херцеговине, након чега су у сарадњи са надлежним инспекцијским органима спроведене мјере у циљу заштите здравља и интереса потрошача.

Агенција за безбједност хране БиХ представља контакт ауторитет Босне и Херцеговине, као треће земље, за EU RASFF Европске комисије и координира бх. системом брзог узбуњивања за храну и храну за животиње. Агенција путем RASFF-a добија информације уколико се зна да је производ који је предмет RASFF обавијести извезен у Босну и Херцеговину или је поријеклом из Босне и Херцеговине.