EU RASFF обавијест по предмету „Комади метала у оригану (мажурану) поријеклом из Холандије“

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, посредством Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF), обавијештена да је у Босну и Херцеговину испоручен производ који представља потенцијални ризик по здравље потрошача због утврђеног присуства комада метала у истом.

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДУ:

Назив производа: Насјецкани оригано (мажуран),

Назив производа (као на ознаци): Majoran, gerebelt

Опис лота: 29/4315

Пакoвање:  1 кг

Добављач: P. Visser&Zoon BV (NL), Einsteinstraat 30 G, Purmerend 1446 VG, Netherlands,

Увозник у БиХ: Делтатраде д.о.о., Сарајевска 263А, 72 000 Зеница

 

У циљу предузимања мјера заштите здравља и интереса потрошача, Агенција је сву расположиву документацију доставила на даље поступање надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини од којих је затражена повратна информација о предузетим мјерама и резултатима контроле.