FАО: 10 ствари које субјекти у пословању са храном требају да знају о безбједности хране и COVID-19

Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) на различите начине учествује у одговору на пандемију COVID-19.

FАО, између осталог, пружа земљама савјете о политикама из своје надлежности те припрема и дијели смјернице и најбоље праксе из области безбједности хране.

У склoпу наведених активности припремљен је и објављен памфлет под називом „10 ствари које субјекти у пословању сa храном требају да знају о безбједности хране и COVID-19“.

Превод памфлета који је припремила Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине можете да погледате и преузмете на сљедећем линку.