ICMSF: Не постоје документовани докази да је храна значајан извор и/или пут преноса вируса SARS-CoV-2

Међународна комисија за микробиолошке спецификације за храну (International Commission on Microbiological Specifications for Foods, ICMSF) објавила је 3. септембра 2020. године „Мишљење о SARS-CoV-2 и његовој вези са безбједношћу хране“.

У документу се, између осталог, наводи да је COVID-19 узроковао велике поремећаје у производњи, трговини и дистрибуцији хране, а у неколико региона широм свијета то је утицало и на безбједно снабдијевање храном. У том смислу су се с највећим изазовом суочиле земље са ниским и средњим дохотком. Често није било препознато да ли су наведени поремећаји узроковани болешћу радника, обуставом рада, забринутошћу да је храна пут преноса SARS-CoV-2 или због других разлога који нису директно повезани са храном. Како наводи ICMSF, створена је перцепција да безбједност хране представља ризик, иако досад нема доказа да је тако.  Због наведене перцепције безбједности хране и путева трансмисије, поједине земље забрањују увоз хране, тестирају увозне производе и/или захтијевају изјаву/потврду да је храна слободна од COVID-19.

С обзиром да не постоје документовани докази да је храна значајан извор и/или пут преноса вируса SARS-CoV-2, ICMFS сматра да наведене контроле нису научно оправдане те да субјекти у пословању са храном требају да се фокусирају на заштиту радника, потрошача и гостију ресторана од преноса инфекције с човјека на човјека.

Откривање генетских трагова вируса SARS-CoV-2 на храни може потакнути забринутост за безбједност хране, али то не упућује на ризик за јавно здравље и стога не би требало бити основ за забрањивање трговине храном или покретање опозива хране. Веома је важно да се разликује опасност од ризика поријеклом из хране, нпр. сама присутност инфективног агенса у храни не значи нужно да ће да настане инфекција код човјека.

ICMFS у свом Мишљењу од 3. септембра 2020. године такође наводи да од почетка пандемије COVID-19 до данас не постоји ниједан доказ да су храна, паковања хране или руковање храном извор или значајан пут преноса SARS-CoV-2 који узрокује COVID-19. С обзиром да до данас нема потврђених случајева или научних доказа који би указали на повезаност конзумације хране и пандемије COVID-19, ICMFS закључује да је мала вјероватност да SARS-CoV-2 представља ризик поријеклом из хране.

„Мишљење о SARS-CoV-2 и његовој вези са безбједношћу хране“ доступно је на сљедећем линку.