Именована Комисија за овлашћивање панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља

На основу члана 56. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), члана 61. Закона о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02 и 102/09) и члана 4., став (1) Правилника о овлашћивању панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ“, број 74/14), директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине доц.др.сци Сејад Мачкић донио је Рјешење о именовању Комисије за овлашћивање панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља на мандат од четири године. Комисију сачињавају три члана, и то по један представник Агенције, стручњак из области маслиновог уља и стручњак за органолептичко оцјењивање уља, као и технички секретар Комисије у име Агенције:

  • мр.сци Мирсад Чиндрак, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине – предсједник,
  • проф.др. Ахмет Џубур, Агромедитерански факултет Универзитета „Џемал Биједић“ Мостар – члан,
  • Марија Прлић, дипл. инг. агр., Федерални агромедитерански завод Мостар – члан и
  • Биљана Николић, дипл.иур., Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине – технички секретар Комисије.

Комисија у поступку доношења Рјешења предлаже директору Агенције панеле који испуњавају услове за овлашћивање, прати активности овлаштених панела и разматра извјештаје о њиховом раду, даје мишљење о програмима едукације органолептичких оцјењивача, прати спровођење програма уједначавања рада овлаштених панела и разматра резултате спроведених тестова (ринг тестова).

Први састанак Комисије за овлашћивање панела за органолептичку анализу дјевичанских маслинових уља на којем су члановима уручена рјешења о именовању одржан је 19. марта 2015. године у Мостару, а о свим будућим активностима Агенција ће благовремено обавјештавати јавност.