Информација о активностима на реализацији пројекта „Унапређење система безбједности хране у Босни и Херцеговини“

У склопу пројекта „Унапређење система безбједности хране у Босни и Херцеговини“ који финансира Чешка развојна агенција у периоду од 17.-19. октобра 2018. године спроведене су активности на анализи потреба за техничким опремањем лабораторија укључених у пројект, а које дјелују у саставу Института за јавно здравство ФБиХ, Ветеринарског факултета у Сарајеву, Ветеринарског института „Др. Васо Бутозан“ Бања Лука, Института за јавно здравство РС у Бања Луци те Федералног агромедитеранског завода у Мостару. Приликом званичног обиласка и радних састанака, представници појединих лабораторија исказали су и потребе за стручном едукацијом особља које ће спроводити лабораторијске анализе адитива у храни.

Након тога, у периоду од 22.-26. октобра 2018. године, у Сарајеву и Лакташима одржане су обуке представника надлежних ентитетских, кантоналних те инспекцијских органа Брчко дистрикта који спроводе службене контроле адитива у храни. На обукама је представљена легислатива ЕУ о адитивима у храни, те практични аспекти имплементације ове легислативе у сегменту службених контрола, анализа адитива и нутритивних вриједности хране и декларисања адитива.

CRAg2

Пројекат „Унапређење система безбједности хране у Босни и Херцеговини, у дијелу који реализује Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, односи се на подршку успостављању пилот система за контролу адитива у храни. То обухвата више пројектних активности као што су ревизија прописа у овој области, увођење нових метода лабораторијских анализа адитива у храни, одговарајуће обуке представника надлежних инспекцијских органа и лабораторијског особља те израду контролног програма за надзор употребе адитива у храни.

Пројекат је у потпуности усклађен са препорукама Европске комисије у области безбједности хране, а циљ је унапређење система безбједности хране и јачање улоге надлежних органа за безбједност хране на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини. У име Чешке развојне агенције, пројекат реализују Централни институт за надзор и контролу у пољопривреди, Брно и Државни ветеринарски институт, Праг.