Информација о активностима на успостављању система контроле присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње у БиХ

Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, на 93. сједници одржаној 8. марта 2017. године, разматрао је и усвојило Информацију о активностима на успостављању система контроле присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње у Босни и Херцеговини.

Закључком Савјета министара, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине задужена је да по хитној процедури припреми Правилник о допунама правилника о службеним контролама које се проводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња, те да исти достави Савјету министара Босне и Херцеговине на доношење.

Допуне правилника инициране су због прецизнијег дефинисања надлежности инспекцијских органа у дијелу који се односи на службене контроле генетички модификоване хране и хране за животиње у свим фазама, укључујући и службену контролу при увозу.