Информација о повлачењу и опозиву производа „Novalac CC“, 400 g, серија 45405, рок употребе: 23. 9. 2018.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине упутила је 5. маја 2017. године заступнику производа “Novalac“ за Босну и Херцеговину захтјев за хитним достављањем повратне информације везано за дистрибуцију спорних серија млијечне хране за дојенчад “Novalac“ и о евентуално предузетим мјерама са њихове стране.

Наиме, одређени производи “Novalac“ предмет су повлачења и опозива са тржишта више земаља ЕУ због неадекватног садржаја естера масних киселина, глицидил естера (глицидол) и 3- монохлорпропан-1,2-диола (3-МЦПД). Повлачење се спроводи из превентивних разлога, обзиром на то да утјецај наведених спојева на здравље дјеце још увијек није довољно научно испитан.

“Medis International“ d.o.o., Сарајево, заступник за дистрибуцију производа “Novalac“ за Босну и Херцеговину доставио је повратну информацију Агенцији за безбједност хране БиХ, према којој је на тржиште БиХ стављен производ „Novalac CC 400“, серија 45405, рок употребе до 23. 9. 2018., те да ће спровести слиједеће мјере:

– поврат производа Novalac CC, 400 g, серија 45405, рок употребе до 23. 9. 2018.,

– обавјештавање свих веледрогерија и апотека о поврату са тржишта БиХ,

– обавјештавање крајњих купаца о поврату са тржишта путем медија.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине доставила је повратну информацију, запримљену од дистрибутера, надлежним инспекцијским органима, заједно са листом дистрибуције и резултатима анализе спроведене од стране аустријске Агенције за здравље и безбједност хране (AGES).

Сходно члану 27. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), ако субјект у пословању са храном зна или оправдано сумња да храна коју је увезао, произвео, прерадио, ставио на тржиште или дистрибуисао, не задовољава захтјеве здравствене исправности, дужан је да одмах спријечи стављање хране на тржиште, односно у случајевима када производ није више под његовом непосредном контролом да о томе одмах обавијести надлежне органе. Ако је храна већ стигла до потрошача, субјект у пословању са храном мора ефикасно и тачно обавијестити потрошаче о разлозима за њезино повлачење, и ако је потребно, од потрошача тражити поврат хране којом су већ опскрбљени, када остале мјере нису довољне за постизање високог нивоа заштите здравља.