Информација о припремним активностима за истраживање прехрамбених навика становништва БиХ

На основу сагласности и закључака Савјета министара Босне и Херцеговине са 74. сједнице одржане 22. септембра 2016. године, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине ће припремити сву потребну документацију и поднијети електронску пријаву на јавни позив Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) за спровођење истраживања прехрамбених навика становништва.

ЕFSА је 27. маја 2016. године расписала јавни позив за земље чланице ЕУ које у посљедњих пет година нису спроводиле овакво истраживање, а по први пут су могућност пријаве на јавни позив добиле и неке претприступне земље и потенцијални кандидати, међу којима је Босна и Херцеговина.

Уколико буде одобрено, истраживање би се спровело у складу са методологијом ЕFSА-е о начину прикупљања и обраде података о прехрамбеним навикама становништва одређене земље или региона како је дефинисано јавним позивом. Униформност прикупљања и обраде података о прехрамбеним навикама становништва је кључна за адекватну размјену и кориштење података између земаља које учествују у истраживању и ЕFSА-е.

У циљу благовремене припреме за пријаву на јавни позив, те евентуално спровођење истраживања прехрамбених навика становништва данас је у Мостару, у организацији Агенције за безбједност хране БиХ, одржан састанак са представницима ентитетских институција јавног здравства и академске заједнице у Босни и Херцеговини на којем је исказана подршка учесника састанка пријави на јавни позив ЕFSА-е, те спремност за учешће у спровођењу истраживања прехрамбених навика становништва у Босни и Херцеговини.