IPА 2018: Обновљена IТ инфраструктура надлежних институција у сектору безбједности хране у БиХ

Захваљујући финансијским средствима Европске уније обезбјеђеним кроз Инструмент претприступне помоћи Европске комисије (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA) за 2018. годину обновљена је инфраструктура надлежних институција у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини.

Набавка информатичко-комуникационе опреме извршена је у склопу лота 1 пројекта („Подршка ЕУ набавци ICТ опреме за унапрјеђење капацитета у области ветеринарства, безбједности хране и фитосанитарног сектора у Босни и Херцеговини“). Наведена опрема обухвата десктоп компјутере, лаптопе, дигиталне мултифункционалне машине за интензивно кориштење, мобилне принтере, канцеларијске принтере и скенере, специјализовани софтвер и дискове за похрану података.

Сходно исказаним потребама, опрема је додијељена Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства и Влади Брчко дистрикта БиХ – Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Осим техничке подршке јачању капацитета надлежних институција у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини, у склопу IPА 2018 тренутно се спроводи Твининг пројекат “Подршка ЕУ изградњи капацитета и поступном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“. Пројекат се финансира средствима ЕУ у износу од 1,5 милиона евра, а спроводи га конзорцијум који предводи Литванија са својим партнерима из Италије и Мађарске.