IPА 2018: Одржана радионица о организацији службених контрола заснованих на ризику

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у склопу IPA Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“ у Мостару 8. и 9. новембра 2022. године, организoвала радионицу на тему “Организација службених контрола заснованих на ризику“. На радионици су, поред представника Агенције за безбједност хране БиХ, учествовали представници надлежних институција и инспекцијских органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ, те експерти из Мађарске и Литваније.

На радионици су обрађене теме рангирања субјеката у пословању са храном на основу ризика, принципи извјештавања и прикупљања података. Учесницима су од стране експерата представљени припремљени нацрти Смјерница за класификацију објеката у пословању са храном на основу ризика, Водича за извјештавање о годишњем спровођењу активности службених контрола и Водича за израду програма праћења хране заснованих на ризицима.

Учесници радионице су истакли значај наставка сарадње у циљу израде планова контроле заснованих на ризику.