IPА 2018 Твининг пројекaт: Обука о истраживању епидемија узрокованих храном

Обука о истраживању епидемија узрокованих храном на којој су учествовали представници надлежних институција и инспекцијских органа у Босни и Херцеговини одржана је 6. и 7. јула 2022. године у Бања Луци. У склопу обуке, експерти Института за експерименталну зоопрофилаксу региона Абруцо и Молизе представили су законодавни оквир за истраживање епидемија у Италији и на нивоу Европске уније. Са учесницима обуке разматрана су искуства у вези са истраживањем епидемија које се преносе храном у Босни и Херцеговини те кључни изазови са којима се суочавају представници надлежних институција у Босни и Херцеговини приликом истраживања епидемија.

Наглашено је да управљање епидемијама повезаним са храном, истрага и извјештавање захтијева мултидисциплинарни приступ на локалном и државном, а у одређеним случајевима и на међународном нивоу.

Епидемије узроковане храном, осим утјецаја на здравље, могу имати и значајне посљедице по економију, а веома је значајна улога превентивних мјера којима се могу ограничити негативни ефекти епидемија узрокованих храном.

Обука о истраживању епидемија узрокованих храном организована је у склопу IPА Твининг пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“. Организација циклуса обука о  истраживању епидемија узрокованих храном у Мостару, Бања Луци и Тузли дио је компоненте пројекта која се односи на јачање капацитета надлежних органа и субјеката у пословању са храном за имплементацију прописа и стандарда ЕУ у области хигијене хране и службених контрола хране.