IPА 2018 Твининг пројекaт: Студијска посјета Италији

Службеници надлежних институција за безбједност хране у Босни и Херцеговини, предвођени др.сци. Слободаном Дојчиновићем, замјеником директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, боравили су од 23. – 27. јануара 2023. године у студијској посјети Италији.

Студијска посјета, чији је домаћин био Институт за експерименталну зоопрофилаксу региона Абруцо и Молизе, организован је са циљем унапрјеђења знања и капацитета службеника, који се баве процјеном ризика и лабораторијским активностима.

Службеници институција из Босне и Херцеговине имали су прилику да размијене искуства о принципима процјене ризика, прикупљању, кодирању и преносу података Европској агенцији за безбједност хране (ЕFSА), те о улози и раду националних референтних лабораторија и европских референтних лабораторија.

Осим тога, представљена су им искуства надлежних институција за безбједност хране у Италији, која се односе на идентификацију опасности у храни и комуникацију ризика, као и на улогу процјене ризика у службеним контролама хране и хране за животиње. Наведена знања и искуства омогућавају евалуацију практичних аспеката процјене ризика и разумијевање значаја комуникације ризика приликом размјене информација о процјени ризика са заинтересованим странама.

Студијска посјета организована је у склопу IPA Твининг пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању са правном стечевином ЕУ у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини“. Пројект укупне финансијске вриједности 1,5 милиона евра, уз подршку Европске комисије, проводи конзорциј институција из Литваније, Италије и Мађарске.

Циљ пројектних активности је унапрјеђење сектора безбједности хране у Босни и Херцеговини у дијелу који се односи на усклађивање прописа о храни са правном стечевином ЕУ, јачање капацитета надлежних институција и субјеката у пословању с храном за имплементацију прописа и стандарда ЕУ у области хигијене хране и службених контрола хране, унапрјеђење система регистрације ознака поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета те јачање капацитета за процјену ризика поријеклом из хране.