IPА 2018 Twinning пројект: Радионица о преузимању Уредбе (ЕУ) 2017/625 о службеним контролама

Радионица на којој су представници надлежних институција Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ разматрали модалитете за преузимање Уредбе (ЕУ) 2017/625 о службеним контролама и другим службеним активностима којим се обезбјеђује имплементација прописа о храни и храни за животиње, правила о здрављу и добробити животиња, здрављу биља и средствима за заштиту биља одржана је 12. и 13. октобра у Зеници.

Радионица је организована у оквиру IPА Twinning пројекта “Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ”. Поред представника Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, на радионици су учествовали представници Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља, Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине, ентитетских министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, ентитетских управа за инспекцијске послове, те представници Инспектората Брчко дистрикта БиХ.

Уз подршку експерата из три IPА Twinning пројекта који се тренутно спроводе у Босни и Херцеговини у области безбједности хране, ветеринарства и заштите биља, представници надлежних институција из наше земље разговарали су о активностима које је потребно спровести како би се процедуре службених контрола у ова три сродна сектора ускладиле са прописима и стандардима Европске уније.

Уредба (ЕУ) 2017/625 о службеним контролама примјењује се у Европској унији, уз одређене изузетке, од децембра 2019. године, а проширила је дотадашње подручје примјене прописа о службеним контролама и на здравље биља и производа за заштиту биља, па тако покрива цијели пољопривредно-прехрамбени ланац. Уредбом се унапрјеђује приступ заснован на процјени ризика, а дефинишу се и нови термини, као што су преварне радње и е-трговина, те се јачају контроле које спроводе субјекти у пословању с храном у процесу производње.