IPA 2018 Twinning пројекат: Одржана експертска мисија о процјени ризика за хроничну изложеност резидуама пестицида

Експертска мисија на којој су разматране и ревидиране процедуре које Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине спроводи при процјени ризика за хроничну изложеност резидуамa пестицида одржана је у периоду од 6.-10. јуна 2022. године у Мостару.

На експертској мисији коју је предводио Алберто Мантовани (Институт за здравство, Италија) учестовали су службеници Сектора за научну сарадњу, процјену и комуникацију ризика у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине. Експертска мисија одржана је у склопу IPА 2018 Тwinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ”.

У склопу мисије обрађене су сљедеће теме:

  • Поступак процјене ризика,
  • Прихватљиви дневни унос (Acceptable Daily Intake, ADI) и акутна референтна доза (Acute Reference Dose, ARfD),
  • Критеријуми за одређивање максималног нивоа резидуа пестицида (Maximum Residue Levels, MRLs),
  • Процјена изложености резидуама пестицида: евалуација мониторинг планова ЕУ и
  • Дефинисање токсикоколошки релевантних резидуа пестицида.

Унапрјеђење капацитета за процјену ризика једна је од компоненти IPА 2018 Тwinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ” који се финансира средствима Европске уније у износу од 1,5 милиона евра, а спроводи га конзорцијум предвођен Литванијом са својим партнерима из Италије и Мађарске.