IPA Twinning 2018: Одржана обука о имплементацији принципа HACCP (опште одредбе и практични примјери)

Представници 20 субјеката у пословању са храном из Босне и Херцеговине учествовали су на онлајне обуци о имплементацији принципа HACCP (опште одредбе и практични примјери), која је одржана од 22.-25. фебруара 2022. године. Обука је одржана у склопу IPA Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“.

Наведена обука одржана је са циљем јачања капацитета субјеката у пословању са храном за примјену легислативе и стандарда ЕУ о хигијени хране. У организацији обуке учествовала је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Полазницима обуке представљени су принципи HACCP, HACCP планови контроле те процедуре за превенцију и минимизирање ризика. Једна од тема обуке била је флексибилност имплементације HACCP, која је веома важна за субјекте са малим обимом производње. У склопу обуке обрађене су и друге значајне теме, као што су добре хигијенске праксе, сљедивост, те захтјеви у погледу чувања и транспорта хране животињског поријекла са посебним акцентом на производе од меса и млијека.

Систем анализе опасности и критичних контролних тачака (Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP) заснован је на научним сазнањима, а омогућава идентификацију конкретних опасности и мјере за контролисање истих, са коначним циљем обезбјеђења здравствене исправности хране.

У складу са одредбама Правилника о хигијени хране („Службени гласник БиХ“, број 4/13), субјекти у пословању са храном успостављају, спроводе и одржавају стални поступак или поступке засноване на принципима HACCP. Наведеним Правилником прописано је, између осталог, да субјекти у пословању са храном морају обезбједити да су лица која рукују храном под надзором, да су примила инструкције и/или да су едукована из области хигијене хране, у складу са њиховим радним активностима.

Twinning пројекат “Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“ финансира се средствима ЕУ у износу од 1,5 милиона евра, а спроводи га конзорциј који предводи Литванија са својим партнерима из Италије и Мађарске.