ЕУ: Истраживање о означавању рока употребе и других информација на декларацијама хране и превенцији бацања хране

Око 10% од укупне количине отпада од хране у Европској унији која износи 88 милиона тона годишње повезано је са означавањем рока употребе. Категорије хране које су највише заступљене у отпаду од хране су воће и поврће, пекарски производи, месо, укључујући рибу и месо перади те млијечни производи. Генерални закључак истраживања је да сваки приједлог за смањење количине отпада од хране кроз унапрјеђење декларисања мора бити фокусиран на оне врсте производа за које је вјероватно да ће одлука потрошача да их баци бити заснована на читању садржаја декларације. Такођер, удјел те врсте производа у укупној количини отпада од хране мора бити значајан.

Од свих врста производа који су били обухваћени истраживањем, највише могућности за смањење количине отпада од хране, а које је повезано са навођењем рока употребе, односи се на млијеко, јогурт, свјеже сокове, расхлађено месо и рибу.

Истраживањем на тржишту утврђене су разлике у навођењу рока употребе унутар исте врсте производа као и међу земљама чланицама ЕУ. Тако је нпр. за исту врсту производа у неким чланицама ЕУ кориштена ознака „употријебити до“, а у другим „најбоље употријебити до“.

На основу резултата истраживања препоручено је да се израде техничке смјернице за прехрамбену индустрију којим би се дефинисао рок употребе, начин избора између ознаке „употријебити до“ и „најбоље употријебити до“, специфицирали услови складиштења и преиспитала могућност продужења рока трајности производа.

Општи принципи којима се гарантује висок степен заштите потрошача у погледу информација о храни, узимајући у обзир разлике у перцепцији потрошача и њихове потребе за информацијама, уз истовремено осигуравање несметаног функционисања интерног тржишта у Босни и Херцеговини прописани су Правилником о пружању информација потрошачима о храни („Службени гласник БиХ“, број 68/13). Наведеним правилником преузета је Уредба (ЕУ) 1169/2011 о информисању потрошача о храни те је област информисања потрошача о храни у Босни и Херцеговини регулисана на исти начин као у земљама ЕУ.

Истраживање о означавању рока употребе и других информација на декларацијама хране и превенцији бацања хране доступно је овдје.