Истраживање прехрамбених навика становништва Босне и Херцеговине сходно ЕU MENU методологији

Представници Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и партнерских институција потписали су данас у Мостару Анекс ИВ Уговора са Европском агенцијом за безбједност хране (European Food Safety Agency, ЕFSА) везано за провођење истраживања прехрамбених навика становништва Босне и Херцеговине у складу са ЕU МЕNU методологијом.

Уз претходну сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине, Агенција за безбједност хране БиХ поднијела је 29. септембра 2016. године пријаву на јавни позив ЕFSА-е за подршку националним истраживањима прехрамбених навика сходно ЕU МЕNU методологији. ЕFSА је позитивно оцијенила пријаву Агенције, те ће спровођење наведеног истраживања финансијски подржати у износу од 100,000 евра.

Подаци о прехрамбеним навикама становништва и конзумацији хране су веома значајни за процјену изложености потрошача ризицима поријеклом из хране. Омогућавају прецизнију процјену изложености и помажу управљачима ризиком при доношењу одлука о безбједности хране.

Истраживање прехрамбених навика становништва БИХ (БиХ МЕНУ) бит ће спроведено на индивидуалном нивоу методом 24-сатног присјећања (24-hour recall), те поновном посјетом или телефонским контактом (CATI – Computer Assisted Telefon Interview) зависно о договору са испитаником. Обухватит ће укупно 1188 становника БиХ (758 становника Федерације БИХ, 400 становника РС и 30 становника Брчко Дистрикта БиХ) у двије групе – адолесценти и одрасли. У периоду од 2017.-2019. године планирано је спровођење опсежних припрема, пилот пројекта који ће обухватити 10% планираног узорка и теренског прикупљања података. У сврху истраживања бит ће кориштен специјализовани софтвер (Diet Assess & Plan software, DAP) развијен у складу са смјерницама ЕFSА-е који омогућава свеобухватну евалуацију прехране и планирање засновано на процјени уноса хране.

Осим Агенције за безбједност хране БиХ, као водеће институције, у истраживању ће учествовати Завод за јавно здравство Федерације БиХ, Завод за јавно здравство РС, Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Свеучилишта у Мостару, Биотехнички факултет Универзитета у Бихаћу, Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву, Технолошки факултет у Зворнику, Технолошки факултет Универзитета у Бања Луци и Технолошки факултет Универзитета у Тузли.