Изјашњење увозника производа HIPP у Босну и Херцеговину

На захтјев Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине од 3. марта 2017. године, увозник и дистрибутер производа „HIPP“ за Босну и Херцеговину, „Аtaco d.o.o. Mostar“, доставио је информацију сљедећег садржаја:

“HIPP Био Инстант кашица-пиринчане пахуљице, 20г нето, лот 6001791, датум производње : 04.05.2016., рок употребе: 30.11.2017. године, HIPP GmbH & Co. Export KG Austrija ‘, није увезен испред Друштва „АТАCO d.o.o. Mostar“ на тржиште Босне и Херцеговине, нити је дистрибуисан купцима од стране Друштва ATACO d.o.o. Mostar.“

Коначну информацију о овом случају Агенција ће објавити по окончању инспекцијског надзора и пријему повратне информације од стране надлежних инспекцијских органа.

Агенција за безбједност хране БиХ је одмах по сазнању о забрани увоза у Србију једног лота (бр. лота: 6001791) производа „HIPP Био Инстант кашица – пиринчане пахуљице“, 20г нето, извозника HIPP GmbH & Co. Export KG Austrija, због утврђене недозвољене количине арсена, доставила надлежним инспекцијским органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ све информације којима располаже, те затражила од истих да провјере да ли је евентуално дошло до увоза спорног лота наведеног производа у Босну и Херцеговину, а од увозника производа HIPP у Босну и Херцеговину затражила хитно очитовање.