Јачање капацитета за надзор и контролу резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла

Са циљем унапрјеђења система контроле резидуа пестицида у храни, у периоду од 8. – 12. октобра 2018. године, у Мостару, Сарајеву и Бања Луци је одржан циклус специјализованих тренинга под називом „Јачање капацитета за надзор и контролу резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла“. Тренинг је организовала Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II.

Тренинг је примарно намијењен представницима надлежних инспекцијских органа у Босни и Херцеговини који спроводе службене контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла, а такођер су учествовали представници субјеката у пословању са храном.

pesticidi BL

pesticidi sa

Међународни експерт презентовао је легислативу Европске уније која се односи на припрему и имплементацију Вишегодишњег програма контроле резидуа пестицида у и на храни билјног и животињског поријекла.

Учесницима тренинга приказани су практични примјери узорковања хране на резидуе пестицида. Обрађене су и теме које се односе на појачани надзор пестицида при увозу, функционисање Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF), процјену ризика и достављање података Европској агенцији за безбједност хране (EFSA).

Програм тренинга доступан је на сљедећем линку.