ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА за продају моторних возила Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о продаји службених возила Агенције за безбједност хране БиХ број: 01-1-02-3-31/15 од 13.01.2015. године, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/14 и 81/14), Комисија за провођење процедуре продаје службених возила Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине број: 01-1-02-3-31-1/15 од 13.01.2015. године објављује