Јавна лицитација за продају моторног возила

На основу Одлуке о продаји службеног возила Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине број: 01-1-16-3-250-1/18 од 09.02.2018. године, а у вези са чланом 12. став (3) Правилника о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 и 62/17) и Инструкције о начину и правилима провођења јавног надметања-лицитације за продају моторних возила буџетских корисника – институција Босне и Херцеговине, број: 08-02-2-9207/16 од 31.10.2016. године, Комисија за провођење процедуре продаје службеног возила Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине број: 01-1-16-3-250-2/18 од 09.02.2018. године објављује: Јавна лицитација за продају моторног возила Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, који можете преузети на овом linku.

Образац за цијену понуде можете погледати на овом linku.