Јавни позив

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 104/14) објављује:

  1. Јавни позив за доставу понуда за услуге закупа 3 (три) паркинг мјеста за паркирање службених возила;
  2. Јавни позив за доставу понуда за стручно усавршавање у 2016. години;
  3. Јавни позив за достављање понуда за услуге прања службених возила и
  4. Јавни позив за достављање понуда за услуге репрезентације.