Јавни позиви USAID/Sida FARMA пројекта

У оквиру Пројекта развоја тржишне пољопривреде (USAID/Sida FARMA II) расписани су јавни позиви за ангажман експерата за реализацију сљедећих компоненти пројекта:

  • развој капацитета за процјену ризика поријеклом из хране и хране за животиње и успостављање националне базе за прикупљање података о конзумацији хране и
  • развој капацитета за процјену ризика поријеклом из хране и хране за животиње и успостављање националне базе за прикупљање података о хемијским контаминантима.

Главни циљ наведених компоненти пројекта је јачање административних капацитета Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине са циљем успостављања база података о конзумацији хране и хемијским контаминантима, што је основ за пружање најбољих научних мишљења, управљање ризицима, те припрему и усвајање мјера у складу са Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04).

Детаљније информације о јавним позивима можете погледати на сљедећим линковима:

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-consumption-data-collection-fsa-1486735079.pdf

http://farmabih.ba/assets/content/sow-expert-for-chemical-data-collection-fsa-1486735337.pdf

Јавни позиви су отворени до 20. фебруара 2017. године.