Комисија за овлашћивање панела за сензорску анализу дјевичанских маслинових уља посјетила ФАЗ Мостар

Комисија за овлашћивање панела за сензорску анализу дјевичанских маслинових уља посјетила је 25. маја 2016. године Федерални агромедитерански завод Мостар (ФАЗ), гдје је одржана презентација кадровске и техничке оспособљености ФАЗ-а за сензорску анализу дјевичанског маслиновог уља у сврху службене контроле. Наведена посјета представља још један вид подршке Комисије за овлашћивање панела за сензорску анализу дјевичанских маслинових уља правним лицима која су показала интерес за овлашћивање Панела у складу са одредбама Правилника о овлашћивању панела за сензорску анализу дјевичанских маслинових уља („Службени гласник БиХ,“ број 74/14).

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је 17. маја 2016. године на својој веб страници објавила Јавни позив за подношење захтјева за овлашћивање службених панела за сензорску анализу дјевичанских маслинових уља. Сходно одредбама члана 3. Правилника о овлашћивању панела за сензорску анализу дјевичанских маслинових уља, службене панеле рјешењем овлашћује Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Захтјев за овлашћивање службених панела могу поднијети правна лица која имају лабораторију акредитовану према норми BАS ЕN ISО/IЕC 17025 за спровођење анализа маслиновог уља сходно одредбама Правилника о методама анализе маслиновог уља, те располажу радним простором, потребном опремом, водитељем панела и сензорским оцјењивачима који испуњавају услове овог правилника.