Конституисан Управни одбор Агенције за безбједност хране БиХ

Конституирајућа сједница Управног одбора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине одржана је 27. фебруара 2016. године у Мостару. Савјет министара Босне и Херцеговине је на 35. сједници одржаној 16.12.2015. године донио Одлуку о именовању чланова Управног одбора Агенције (“Службени гласник БиХ”, број 6/16), којом су за чланове Управног одбора именовани:

 • Љиљана Ловрић, Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине;
 • Љубомир Калаба, Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине;
 • Сеид Узуновић, Управа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља;
 • Бранко Николић, Федерално министарство здравства;
 • Јелена Ђаковић – Девић, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске;
 • Едина Сијерчић, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства;
 • Виктор Ласић, Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Свеучилишта у Мостару;
 • Божана Врањеш, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске;
 • Драгана Окљеша, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске;
 • Амра Вучјак, Федерално министарство трговине;
 • Душанка Тегелтија, Министарство трговине и туризма Републике Српске;
 • Јозо Веселчић, Влада Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
 • Емир Ђедовић;
 • Сенад Хусеинагић и
 • Паво Радић.

Управни одбор је за предсједницу изабрао Душанку Тегелтију, представницу Министарства трговине и туризма РС, а за секретарицу Управног одбора, на приједлог директора Агенције, именована је Амела Исић, стручна сарадница за правне послове у Агенцији. Управни одбор је разматрао и прихватио Информацију о стању реализације активности на изради правних прописа Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, као и Извјештај о спроведеном Плану праћења здравствене исправности хране за 2015. годину у Босни и Херцеговини.