Oбука o прикупљању података за потребе процјене ризика у складу са захтјевима ЕFSA

У оквиру IPА 2018 Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном тековином ЕУ“ а у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у Мостару је 04. и 05. априла 2023. године одржана обука на тему: „Прикупљањe података за потребе процјене ризика у складу са захтјевима ЕFSA“.

На обуци су, поред представника Агенције за безбједност хране БиХ, узели учешће представници надлежних органа и лабораторија за контролу хране из Босне и Херцеговине, укључених у процес прикупљања података из области безбједности хране.

Обука је осмишљена као спој теоретског и практичног дијела и имала је за циљ побољшања процеса прикупљања података кроз појашњење формата и ширење мреже за прикупљање података. У првом дјелу обуке ангажовани експерти су представили захтјеве EFSA у погледу података о хемијским и биолошким опасностима и принципе кодирања засноване на стандардном опису узорка (SSD2). У другом дјелу обуке учесници су кроз практичне примјере извршили кодирање податке о резултатима лабораторијских анализа користећи SSD2 формат.

Подаци се морају обрађивати и достављати у унапријед дефинисаним форматима (SSD2) како би се обезбиједило да одговарају сврси и да су упоредиви у процјенама које се спроводе. Било да се ради о подацима из програма прац́ења зооноза или о аналитичким резултатима узорака узетих у склопу службене контроле и самоконтроле субјеката у пословању са храном, подаци су предуслов за квалитетну процјену ризика и управљање ризиком.