Обавијест о одгоди предавања службеника EFSA-е

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је у петак, 17. јуна 2016. године од стране представника Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА) обавијештена да, због логистичких потешкоћа, службеник ЕFSА-е није у могућности да у предвиђеним терминима одржи предавање намијењено студентима заинтересованим за рад у ЕFSА-и. (https://www.fsa.gov.ba/fsa/sr/novosti/item/306-najava-predavanje-studentima-zainteresiranim-za-rad-u-efsa-i)

О новим терминима предавања Агенција ће Вас благовремено обавијестити, а препоручујемо Вам да путем сљедећег линка сазнате детаље о условима, критеријима за избор кандидата, року и начину пријаве за рад у ЕFSА-и.