Обавијест о поднесеним захтјевима за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12) обавјештавамо јавност да је у периоду од 19. – 26.01.2015. године Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине примила сљедеће захтјеве за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње:

  • 19.01.2015. године – Ракић комерц д.о.о., Батковић бб, Бијељина,
  • 19.01.2015. године – Милекс д.о.о, Цара Душана 8А, Милићи,
  • 26.01.2015. године – Пољопром д.о.о., Друге сарајевске бригаде 4, Источна Илиџа, Источно Сарајево.

У складу са чланом 16. став (3) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, Агенција је доставила на разматрање Савјету за ГМО копију комплетних захтјева за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Савјет за ГМО, у складу са чланом 56. Закона о генетички модификованим организмима (“Службени гласник БиХ”, број 23/09) и чланом 18. Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање, даје мишљење о поднесеном захтјеву за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО.

Агенција ће благовремено обавијестити јавност о даљим мјерама везано за рјешавање наведених захтјева.