Обавијест о поднесеном поднесеном захтјеву за стављање генетички модификоване хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине

На основу члана 16., став (4) Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12) овим путем обавјештавамо јавност да је дана 15.12.2014. године предузеће Пољо – сементи д.о.о., Слатински пут бб, 77220 Цазин, у својству генералног увозника сточне хране (концентрата) словенског произвођача “Панвита д.о.о.” за Босну и Херцеговину, поднијело Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине захтјев за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње на тржиште Босне и Херцеговине.

Предмет захтјева су сљедеће врсте хране, које садрже генетички модификовану сојину сачму (МОН40-3-2), произвођача Панвита Кметијство д.о.о. Ракичан, Лендавска 5,9000 Мурска Собота: